HYRESVILLKOR

Vi på Westsound är måna om att leverera ljud, ljus och bild av högsta kvalitet. Det är därför viktigt att ni läser reglerna innan ni hyr utrustning av oss.

031-29 88 23

HYRESVILLKOR

 • Hyrestagaren är ensam ansvarig för att utrustningen vårdas på bästa sätt.
 • Hyrestagaren ansvarar vid förlust eller stöld av utrustning från och med att den lämnar Westsound tills dess utrustningen återlämnats.
 • Vid förlust av utrustning så är kunden som signerat avtalet ensamt ersättningsskyldig. Beloppet som kommer att faktureras är Westsounds nyanskaffningsvärde för den förlorade utrustningen ink frakt. Detta belopp kommer att faktureras.
 • Hyrestagaren måste minst vara 18 år, svensk id-handling ska uppvisas vid upphämtningstillfället och inga betalningsanmärkningar får finnas.
 • Hyrestagaren svarar för skadegörelse, brand, vatten, eller transportskador till dess utrustningen återlämnats.
 • Hyrestagaren för ej låna ut eller hyra ut utrustningen till tredje person utan tillåtelse av Westsound.
 • Hyrestagaren får icke sälja eller pantsätta varorna. Icke heller får varorna föras ur landet.
 • Om fel eller skada skulle uppkomma på utrustningen och det visar sig att hyrestagarens handahavande varit felaktig får hyrestagaren stå för samtliga omkostnader för Westsound.
 • Westsound äger rätt att återta utrustning i händelse av utebliven betalning eller vid vårdslös användning av den hyrda utrustningen.
 • Hyrestagaren medger Westsound tillträde till de lokaler där utrustningen finns för kontroll och service eller återtagande. Endast  Westsounds personal äger rätt att återta utrustning eller utföra flygande inspektion.
 • Westsound ersätter ej misslyckad eller inställd föreställning eller liknande som orsakats av materialfel på utrustning eller omständigheter som Westsound ej råder över, ej heller följdfel.
 • Försenad anläggning debiteras med ny dygnshyra per påbörjad kalenderdag.

 

Avbokning skall meddelas Westsound minst 5 dagar före hyrestidens början. För ej avhämtad utrustning debiteras straffavgift med lika stort belopp som hyresavgiften. Priserna i katalogen/ på hemsidan avser hyra per dygn. Priserna är inkl. moms om inte annat angivits. Betalning sker kontant om inte annat angivits. Westsound fakturerar bara företag 10 dagar och stat/kommun 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelse och ev. inkassokostnader.

 • Minsta hyreskostnad: 250kr
 • Utrustningen får inte kopplas in till elverk som inte är godkända av oss.
 • Betalning sker kontant eller med kort vid upphämtande av utrustningen eller vid leverans.

 

Westsound förbehåller sig rätten att göra ändringar i hemsidan utan föregående meddelande från oss. Reservation för ev. tryckfel.
Eftertryck av avtalets  text eller bild är förbjuden © WESTSOUND 2015

HAR DU EN FRÅGA? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER VI UPP.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna ditt mobilnummer så ringer vi upp dig så snart det är lugnare för oss. Vi ringer upp vardagar under våra öppettider.